info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Farming

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയ  ഇലക്കറിയാണ് ചീര .  എല്ലാക്കാലവും ചീര  കൃഷി ചെയ്യാമെങ്കിലും വേനല്‍ക്കാലമാണ് ഏറ്റവുമനുയോജ്യം .

ഇനങ്ങള്‍

 1. ചുമപ്പ്    :  കണ്ണാറ ലോക്കല്‍, അരുണ്‍
 2. പച്ച       :  സി.ഒ-1  ,മോഹിനി
 3. ചുമപ്പും പച്ചയും ഇട കലര്‍ന്നത്  -- രേണു ശ്രീ , കൃഷണ ശ്രീ

 കുറിപ്പ് :  കണ്ണാറ ലോക്കല്‍  എന്നയിനം നവംബര്‍ , ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ പൂവിടുന്നതിനാല്‍  നടീല്‍ സമയം  അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണം.

     വിത്തിന്റെ തോത് :  ഒരു ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് 1.5—2 കിലോഗ്രാം വിത്ത് വേണ്ടി വരും .

  നടീല്‍ രീതി:  നേരിട്ട് വിതയും, പറിച്ചുനടലും

 നഴ്സറി :

     വിത്ത് പാകുന്നതിനുമുമ്പ് നഴ്സറി തടങ്ങള്‍ സൂര്യതാപീകരണത്തിനു വിധേയമാക്കുന്നതും,  10 ഗ്രാം സ്യുഡോമോണസ് കള്‍ച്ചര്‍   1 കിലോ വിത്തിനു എന്ന തോതില്‍ വിത്ത് പരിചരണം നടത്തുന്നതും നഴ്സറി രോഗങ്ങളെ തടയുന്നു.  ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റിനു  ട്രൈക്കോഡര്‍മ  സമ്പുഷ്ട കാലിവളം  10 കിലോ വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് 50 ഗ്രാം, പി.ജി. പി.ആര്‍ മിശ്രിതം 1-100,  എ.എം .എഫ് 200 ഗ്രാം എന്ന തോതിലും നല്‍കുക.

നിലമൊരുക്കലും നടീലും

     നിലം ഉഴുതു നിരപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം 30-35 സെ .മീ . വീതിയില്‍ ആഴം കുറഞ്ഞ ചാലുകള്‍ ഒരടി അകലത്തില്‍ എടുക്കുക.  ഈ ചാലുകളില്‍ 20  മുതല്‍  30 ദിവസം  പ്രായമായ തൈകള്‍ 20  സെ.മീ. അകലത്തില്‍ നടാം .  മഴക്കാലത്ത് തിട്ടകള്‍ കോരി തൈകള്‍ നടാം.  നടുന്നതിന് മുമ്പ് തൈകളുടെ വേരുകള്‍  20 ഗ്രാം സ്യുഡോ മോണസ് കള്‍ച്ചര്‍  1 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയില്‍  20  മിനിട്ട് മുക്കിവയ്ക്കണം

വളപ്രയോഗം

ഹൈക്ടറിനു  25 ടന്‍  കാലിവളമോ, കമ്പോസ്റ്റോ അടിവളമായി നല്‍കണം. ട്രൈക്കോഡര്‍മ , പി.ജി.പി.ആര്‍  മിശ്രിതം -1 എന്നിവ ഹൈക്ടറിനു 2.5കിലോഗ്രാം എന്നാ തോതില്‍ കാലിവളവുമായി  ചേര്‍ത്ത് 10-15 ദിവസം തണലില്‍ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം അടിവളമായി നല്‍കാം .  മേല്‍വളമായി താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വളക്കൂട്ടു  8-10 ദിവസത്തെഇടവേളയില്‍ ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കണം .

 1. പച്ചചാണകം ലായനി -  ഒരു കിലോഗ്രാം ചാണകം  10 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍  തയ്യാറാക്കിയത് (ഒരു  ഹെക്ടറിലേക്ക് 50കിലോഗ്രാം ചാണകം ആവശ്യമാണ്‌
 2. ബയോ ഗ്യാസ് സ്ലറി – ( ഒരു കിലോ സ്ലറി 10ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ( ഒരു ഹെക്ടറിലേക്ക് 50  കിലോ സ്ലറി )
 3. ഗോമൂത്രം—ഒരു ഹെക്ടറിനു 500 ലിറ്റര്‍ ( 8 തവണ നേര്‍പ്പിച്ചത്)
 4. വെര്‍മി വാഷ് – ഒരു ഹെക്ടറിനു 500ലിറ്റര്‍  എന്ന തോതില്‍ (8 തവണ നേര്‍പ്പിച്ചത്)
 5. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് – ഒരു ടണ്ണ്‍ ഒരു ഹെക്ടറിനു എന്നാ തോതില്‍.
 6. കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്-  ഒരു കി.ഗ്രാം 10  ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ( ഒരു ഹെക്ടറിനു 50  കിലോ എന്ന കണക്കില്‍ )

ഓരോ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷവും ചാണകതെളി / വേര്മിവാഷ് /ഗോമൂത്രം എന്നിവയിലേതെങ്കിലും  ഇലകളില്‍ തളിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് .

 മറ്റു പരിപാലനമുറകള്‍

          മണ്ണില്‍ ഈര്‍പ്പാംശമില്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യത്തിന് നനച്ചു കൊടുക്കുക.  പച്ചിലകള്‍ , വിളവശിഷ്ടങ്ങള്‍, വിഘടിപ്പിച്ച ചകിരിച്ചോര്‍ കമ്പോസ്റ്റ് , വൈക്കോല്‍, തുടങ്ങിയവ  ഉപയോഗിച്ച്  പുതയിടുക . വേനല്‍ക്കാലത്ത് 2-3 ദിവസം ഇടവിട്ട് നനയ്ക്കുക, മഴക്കാലത്ത് കളപറിക്കലും മണ്ണുകൂട്ടിക്കൊടുക്കലും നടത്തുക.

സസ്യസംരക്ഷണം

കൂട് കെട്ടിപ്പുഴുവിനെയും ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെയും ശേഖരിച്ചു നശിപ്പിക്കുക .  കൂടു കേട്ടിപ്പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍  ജീവാണു കീടനാശിനിയായ  ദൈപ്പല്‍ അല്ലങ്കില്‍  ഹാള്‍ട്ട് (  1 ലിറ്ററില്‍ 0.7 മില്ലി ) എന്ന തോതില്‍ തളിക്കുക .  വേപ്പ്, മഞ്ഞരളി  അല്ലെങ്കില്‍ പെരുവലത്തിന്റെ  4%  ഇലച്ചാര്‍ മിശ്രിതം സോപ്പ് വെള്ളവുമായി ചേര്‍ത്ത്  തളിക്കുക.

 

രോഗങ്ങള്‍

          മഴക്കാല രോഗങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലപ്പുള്ളി രോഗം, സംയോജിത നിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ അവലംബിച്ചു നിയന്ത്രിക്കാം.

 1.  ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിനെതിരെ  പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സി.ഒ – 1( പച്ചനിറം) തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 2. സ്യുഡോമോണസ് കള്‍ച്ചര്‍  എട്ടു ഗ്രാം / ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിനു എന്ന തോതില്‍ വിത്ത് പരിചരണം നടത്തുക.
 3. ട്രൈക്കോഡര്‍മ -  വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് സമ്പുഷ്ട ചാണകം ചേര്‍ത്ത് കൊടുക്കുക .
 4. ഒരു കിലോ പച്ചചാണകം  10 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയുടെ തെളി , നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
 5. പച്ചിലവളചെടികളായ  കിലുക്കി/ശീമക്കൊന്ന+വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്  100 കിലോ/ ഹെക്ടര്‍)+ട്രൈക്കോഡര്‍മ്മ (1-2 കിലോ / ഹെക്ടര്‍) എന്നിവയും ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിനെതിരെ  ഫലപ്രദമാണ് .
 6.  8 ഗ്രാം അപ്പക്കാരം , 32 ഗ്രാം മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി എന്നിവ  10 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി  40ഗ്രാം പാല്‍ക്കായം ചേര്‍ത്ത് തളിക്കുക.  ഇലയുടെ രണ്ടു വശത്തും തളിക്കാനം.
 7. രോഗം കാണുന്ന സമയങ്ങളില്‍ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള സി.ഒ.-1  എന്ന പച്ചചീരയും ചുവന്ന ചീരയും ഇടകലര്‍ത്തി നടുക.