info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Farming

വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന കാലാവസ്ഥയിലും മണ്ണിലും വിളയുന്ന ഒരു ഫലവര്‍ഗ്ഗ വിളയാണ് മാവ് . സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്നും 1500 മീ. ഉയരംവരെ നന്നായി വളരുന്ന മാവ് ഉണക്കിനെയും കനത്ത മഴയും ഒരുപോലെ അതിജീവിക്കുന്നു.

നടീല്‍ക്കാലം

ഒരു വര്‍ഷം പ്രായമായ മാവിന്‍ തൈകള്‍  കാലവര്‍ഷാരംഭത്തോടെ നട്ടാല്‍ മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു കിട്ടും.  കനത്ത മഴക്കാലമെങ്കില്‍ ആഗസ്റ്റ്‌ -സെപ്തംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ തൈ നടാം.

കായികപ്രവര്ത്തനം

സ്റ്റോണ്‍ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വഴി ഒട്ടുമാവിന്‍ തൈകള്‍ വിജയകരമായി ഉണ്ടാക്കാം.

 ആഗസ്റ്റ്‌മാസമാണ് തൈകളുണ്ടാക്കാന്‍ അനിയോജ്യം . മുളച്ച് 8-10 ദിവസം പ്രായമായ മൂലകാണ്ഡം(റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് )ത്തിലാണ് ഈ രീതിയുഇല്‍ ഗ്രാഫ്റ്റു ചെയ്യുന്നത് .  4 മാസം പ്രായമായ ഒട്ടു കമ്പ് (സയോണ്‍  മാതൃവൃക്ഷത്തില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കണം  ഗ്രാഫ്റ്റിംഗിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ഒട്ടുകമ്പിന്റെ ഇലകള്‍ മുറിച്ചു നീക്കണം .  8 സെ.മീ. ഉയരത്തില്‍ മുറിച്ചു നീക്കിയ സ്റ്റോക്ക് തൈയില്‍ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ വിജയകരമായി കാണുന്നത് .  1-2 മാസം പ്രായമുള്ള സ്റ്റോക്ക് തൈയില്‍  ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്‌ വുഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് രീതിയോ 10-12 മാസം പ്രായമുള്ള സ്റ്റോക്ക് തൈയില്‍  ചെയ്തു വരുന്ന അപ്രോച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് രീതിയോ അനുവര്‍ത്തിക്കാം.  ഗ്രാഫ്റ്റുകളില്‍, കൊളിറ്റോട്ട്രിക്കം കുമിള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡൈ ബാക്ക് –രോഗം 1% ബോര്‍ഡോ മിശ്രിതം തളിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം.  

നടീല്‍

          നടീലിനായി നല്ല ഒട്ടുതികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക . നടീലിന്  ചതുര രീതിയോ ഷട്ഭുജ രീതിയോ അവുവര്ത്തിക്കാം.  ഇടയകലം  9 മീറ്ററോ (120-125 മരങ്ങള്‍ /ഹെക്ടര്‍ ആവശ്യത്തിന് ( പൂണിംഗ് നല്‍കണം) നടീലിന് ഒരു മാസം മുന്പ് ഒരു മീറ്റര്‍ നീളവും വീതിയും ആഴവുമുള്ള കുഴികളെടുക്കുക.  കുഴികളില്‍ ചുറ്റുമുള്ള തറ നിരപ്പിനെക്കാളുമുയര്‍ന്നു മേല്മണ്ണും  10 കിലോ കമ്പോസ്റ്റോ , കാലിവളമോ ചേര്‍ത്ത് നിറയ്ക്കുക. തൈകള്‍  പോളിത്തീന്‍ കവറുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആഴത്തില്‍ കുഴിയില്‍ നടണം .  വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളില്‍  നടുന്നതാണ് നല്ലത് .  ഏറെ താഴ്ത്തി നടരുത് . ഒട്ടുസന്ധി മണ്ണിനു മുകളിലാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക .  തൈകള്‍ ഉലയാതിരിക്കാന്‍  നട്ടയുടന്‍ തന്നെ തൈയുടെ അടുത്ത് കുറ്റി നാട്ടി തൈ അതിനോട് ചേര്‍ത്ത്  കെട്ടണം .  ആവശ്യമെങ്കില്‍ തണല്‍ നല്‍കുക.

വളപ്രയോഗം

          ജൈവ രീതിയില്‍ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ , കാലിവളമൊ , കമ്പോസ്റ്റോ 50-100 ഗ്രാം പി .ജി.പി.ആര്‍  മിശ്രിതം 1-മായി ചേര്‍ത്ത് ഒന്നാം വര്‍ഷം മുതല്‍ കൊടുക്കണം.  മാവ് വളരുന്നതനുസരിച്ച് വളത്തിന്റെ  അളവ്  കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം .

മരങ്ങളുടെ പ്രായം (വര്‍ഷം)

കാലിവളം /കമ്പോസ്റ്റ്

(കിലോഗ്രാം/മരം/വര്‍ഷം

1-2

15

3-5

30

6-7

50

8-10

75

10വര്‍ഷത്തിനു മുകളില്‍

100

 

        കാലിവളത്തിനോ , കമ്പോസ്റ്റിനോ  പകരം പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം .

മരമൊന്നിന് പച്ചില വളം (25 കിലോഗ്രാം) പിണ്ണാക്ക്  (10 കിലോഗ്രാം  എന്നിവയും അധികമായി  ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കാം.  മഴക്കാലാരംഭം മേയ് –ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലാണ് വളങ്ങള്‍  ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കേണ്ടത് .  തടിയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 2.5-3 മീറ്റര്‍ വിട്ട് 30 സെ,മീ .ആഴത്തിലെടുത്ത ചാലുകളില്‍ വളം ചേര്‍ത്ത് കൊടുക്കാം .

ഇടപ്പണികള്‍

നട്ട് 4-5 വര്‍ഷം വരെ വേനല്‍ക്കാലത്ത്  ആഴ്ചയില്‍ രണ്ടു ദിവസം നനയ്ക്കുക.  പച്ചക്കറികള്‍, മുതിര, കൈതച്ചക്ക,വാഴ എന്നിവ ആദ്യകാലത്ത്ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യാം. ജൂണിലും ഒക്ടോബറിലും  കിളച്ചോ ഉഴുതോ മറ്റിടപ്പണികള്‍  ചെയ്യാം.     കായ് പൊഴിച്ചില്‍തടയുന്നതിനും ഉത്പ്പാദനം കൂട്ടുന്നതിനും കായ്പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷം 10-15  ദിവസത്തെ ഇടവേളകളില്‍ നനച്ചുകൊടുക്കുക .

സസ്യസംരക്ഷണം

          മാവിന്റെ പ്രധാന കീടങ്ങള്‍ , തുള്ളല്‍ , തടി തുരപ്പന്‍, മീലിമൂട്ട , എലതീനി പ്രാണികള്‍

          പഴഈച്ചകള്‍ , ഇലച്ചാടികള്‍ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ ചൂര്‍ണ്ണപൂപ്പ്  ,ആന്ത്രക്നോസ് , കൊമ്പുണക്കം  തുടങ്ങിയവയുമാണ് .

           ജൈവരീതിയില്‍ മാന്തോപ്പും മരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന രീതികള്‍ അനുവര്ത്തിക്കാം.

  • ശരിയായ ശുചിത്വ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു മാവിന്റെ തടവും മാന്തോപ്പും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
  • തടികളില്‍ കുമ്മായം പൂശുന്നത് ചില കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
  • മരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിലും മറ്റ് ക്ഷതങ്ങളിലും കോള്‍ട്ടാര്‍, ഉപയോഗിച്ച എഞ്ചിന്‍ ഓയില്‍ , ബോര്‍ഡോ മിശ്രിതം എന്നിവയിലെതെങ്കിലും തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക
  • പൂവിടുന്ന സമയത്ത് മാന്തോപ്പില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ പുകച്ചു കൊടുക്കുന്നത്  തുള്ളനുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കാം.
  • സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസന്‍സ് (10 ഗ്രാം/ലിറ്റര്‍ ) പൂക്കുന്നതിനും തളിരിടുന്നതിനും മുമ്പ് തളിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് മരത്തിന്റെ പൊതുവായ ആരോഗ്യം ,പുഷ്പിക്കല്‍, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും .

 

കായീച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്  

(i)                 കായീച്ച ആക്രമിച്ച പഴങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുക.

(ii)               പഴയീച്ചക്കെണി :- പാളയങ്കോടന്‍ പഴം , ശര്‍ക്കര (3-5%) 2 മില്ലീ മാലത്തിയോണ്‍ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം പാത്രങ്ങളില്‍ തൂക്കിയിടുകയോ, തടികളില്‍ തളിരിടുന്നതു മുതല്‍ ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ തെച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക.

(iii)              മീതൈല്‍ യൂജിനോള്‍ കെണികള്‍ ഹെക്ടറിന് 10 എണ്ണം എന്നാ കണക്കില്‍ സ്ഥാപിക്കുക.

(iv)              കെണിവിളയായി സ്പാത്തിഫില്ലം ചെടികള്‍ നട്ടുപിടിക്കുകയും  ഇതില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാണികളെ  നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

   തണ്ടുതുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി-ക്രൂഡ് കാര്‍ബോളിക് ആസിഡ് (130 മില്ലീ), കട്ടി കുറഞ്ഞ സോപ്പ് (1 കിലോ),ചൂടുവെള്ളം (3.7ലിറ്റര്‍ ) എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം കുഴമ്പാക്കി തടിയിലെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം ദ്വാരങ്ങള്‍ അടയ്ക്കണം .

          നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികള്‍ക്കെതിരെ :- വേപ്പെണ്ണ (0.5 -1%) സോപ്പ് എമല്‍ഷന്‍തളിക്കുക.  തടിയില്‍ പശ ചേര്‍ത്ത ബാന്‍ഡുകളൊട്ടിച്ചോ , ചെളി, അരക്ക് , വാസലീന്‍ , ഗ്രീസ് , കോള്‍ടാര്‍, ജെല്‍  എന്നിവ പുരട്ടിയോ കീടങ്ങള്‍  മണ്ണില്‍ നിന്നും മരത്തിനുമുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക.

          നീറുകള്‍ ചില സമയത്ത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്.  എന്നാല്‍ നീറുകളുടെ  എണ്ണം പരിമിതമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചാല്‍ കീടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ  ഇവ മരത്തിനു സംരക്ഷണം  നല്‍കും .  എന്നാല്‍ നീറുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രണാതീതമായി കൂടിയാല്‍ പ്ലേജിയോലെപിസ് എന്ന നീറുതീനിഉറുമ്പിനെ  മരത്തില്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുക .  നീറുകൂടുകള്‍  നശിപ്പിക്കുക, ഉപ്പു വിതറുക, പച്ച എല്ല് തൂക്കിയിട്ട പശ നൂലുകളില്‍ കുടുക്കുയ തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും  അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

          കൊമ്പുണക്കം തടയുന്നതിന് കേടുവന്ന ഭാഗം വെട്ടിമാറ്റി 1% ബോര്‍ഡോ മിശ്രിതം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.

പിങ്ക് രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കേടു വന്ന തൊലിയും തൊലിക്കിരുവശത്തു  നിന്നും  30  സെ.മീറ്റര്‍നീളത്തില്‍ ചെത്തിമാറ്റി  ബോര്‍ഡോ കുഴമ്പ് പുരട്ടുക.