info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Symptoms

They produce large blotches or tunnels in the  under  surface of the leaf.

Management

  • ആക്രമണ ലക്ഷണം കാണുന്ന ഇലകള്‍ പറിച്ചു മാറ്റി നശിപ്പിക്കുക .
  • കുഴി ഒന്നിനു 20 ഗ്രാം വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്  മണ്ണില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
  • 2 % വീര്യത്തില്‍ വേപ്പെണ്ണ –വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതമോ 5% വീര്യമുള്ള വേപ്പിന്‍ കുരു സത്തോ തളിക്കുക.