info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

ലക്ഷണങ്ങള്‍

  • ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഓലകളിലാണ് രോഗ ബാധയുണ്ടാകുന്നത്.
  • ഓലയിലുണ്ടാകുന്ന പുള്ളികള്‍ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്ന് ഓലയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു .