info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Importance

ചില­കാ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ മാത്രം കാണ­പെ­ടുന്ന ഒരു കീട­മാ­ണി­ത്‌. കുരു­മു­ള­കില്‍ വേനല്‍ മാസ­ങ്ങ­ളി­ലാണ് ഇതിന്റെ ആക്ര­മ­ണം. കുരു­മു­ള­കിന്റെ വേരു­ക­ളില്‍ ഇത്‌ കോളനി രൂപീ­ക­രി­ക്കു­ന്നു.  മെഴുക്‌ സ്വഭാ­വ­മുള്ള പൊടി­പോ­ലുള്ള ആവ­ര­ണ­മാണ്‌   ഇതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയി­ക്കു­ന്ന­ത്‌. ആക്ര­മ­ണ­ത്തിന്റെ ഫല­മായി ചെടി മഞ്ഞ­യാ­കു­ന്നു. രൂക്ഷ­മാ­കുന്ന അവ­സ്ഥ­യില്‍ ശാഖ­കള്‍ ഉണ­ങ്ങി­പോ­കു­ന്നു. കേടു­പാ­ടു­കള്‍ വളരെ സാവ­ധാ­ന­ത്തി­ലാണ്‌. അതു­കൊണ്ട്‌ നിയ­ന്ത്ര­ണ­മാര്‍ഗ്ഗ­ങ്ങള്‍അവ­ലം­ബി­ക്കു­ന്നത്‌ വളരെ വൈകി­യി­ട്ടാ­യി­രി­ക്കും.

Symptoms

  • Large number of mealy bugs colonise the roots of the vine
  • As a result of sap sucking, the plant turns yellow, leaves and branches dry and droop

Management

  • Spray neem garlic emulsion (20 ml neem oil + 20 gram garlic paste + 5 gram bar soap/ litre of water)
  • Spray Verticillium lecanii 20 gram per litre of water
  • In case of severe attack, drench soil with Chlorpyriphos 20 EC (1.5 ml/ litre of water)