info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Symptoms

കുരുന്ന് ഇലകള്‍ക്ക് കട്ടി കൂടുകയും അറ്റം മഞ്ഞളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

അഭാവം രൂക്ഷമാണെങ്കില്‍ ഇലകള്‍ക്ക് രൂപവ്യത്യാസം വന്ന്  മഞ്ഞളിച്ച്  അറ്റം അറക്കവാളുപോലെയായി വാഴ മണ്ടയടപ്പ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു.  കണ്ണാടി  ഇല /  കുറ്റില മഞ്ഞളിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന്  കരിയുകയും ചെയ്യുന്നു

Management

  • ശുപാര്‍ശപ്രകാരമുള്ള ജൈവവളം നല്‍കണം (വാഴ ഒന്നിന്  10 കി. ഗ്രാം).

 

  • മണ്ണ് പരിശോധനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ (വാഴ ഒന്നിന് 100 ഗ്രാം കുമ്മായം ചേര്‍ത്തു കൊടുക്കുക.).